Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C144-003

Títol: Expedients jurídics-2012

Volum suport: Plec per conceptes

Notes: Expedient de demanda de finques rústiques situades al polígon 2 parcel•les 76, 77, 78 i 80 del municipi de Tarrés. Títol agregat

Localització: A1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2019 a/e: ajuntament@tarres.cat