Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CH-121-007

Títol: Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament-1939-1947

Volum suport: Llibre enquadernat, 200 fulls numerats

Notes: Títol agregat. Conté fulls solts

Localització: D1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2019 a/e: ajuntament@tarres.cat