Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C171-016E

Títol: Registre d'entrades-2011-2013

Volum suport: Dos volums enquadernats

Notes: Primer volum registres segon semestre 2011 i primer semestre 2012, segon volum segon semestre 2012 i 2013. Títol agregat.

Localització: A1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2019 a/e: ajuntament@tarres.cat